Zapomenuté heslo | Registrace Přihlášení:
AGROMONT Vimperk spol. s r.o. / Obchodní podmínky
Kategorie

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Provozovatel internetového portálu

AGROMONT VIMPERK spol. s r. o.  
Bohumilice 88
384 81 Čkyně
Česká Republika
IČ: 46679987
DIČ: CZ46679987
bankovní spojení uvedeno na:  www.agromont.cz

Odpovědná osoba

Ing. František Staněk
tel: +420 725 906
E-mail: stanek@agromont.cz

Pracovní doba

Po – Pá           6:30 – 15:00

 

1)   Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné ujednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčená práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2)   O registraci

"Prohlašujeme, že data budou sloužit pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě "AGROMONT VIMPERK spol. s r. o," a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat

do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávky zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může uskutečnit na našich webových stránkách objednávky i bez registrace.

Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující si je vědom, že v rámci aktualizace webových stránek, údržby hardwarového a softwarového vybavení, apod. může dojít ke krátkodobé odstávce webu.

 

3)   Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky po jejich odeslání jsou tímto obchodem považovány za závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou e-mailem.

V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 

4)   Druhy dopravy veřejnými přepravci:

A)    Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat v pracovní době od 6:30 do 15:00 hod., mimo tuto dobu po dohodě.

B)    Zboží doručováno přepravní firmou

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno jednotně nebo bude upřesněno dle konkrétní objednávky. Akceptovaná hmotnost zboží přepravní službou je přibližně5 tun. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy a nebo si jí kupující snadno zjistí zadáním dat do přiloženého kalkulátoru dopravy.

C)    Zboží doručováno Českou poštou – Obchodní balík

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno jednotně nebo bude upřesněné dle jednotlivé objednávky (v závislosti na hmotnosti, objemu a vzdálenosti). Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je pouze do 30 kg.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník vždy informován e-mailem.

 

5)   Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Pokud tomu tak není, je záruční lhůta 2 roky. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

 

6)   Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

7)   Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu se § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Vrácené zboží nesmí být poškozeno a pokud možno musí být zabaleno v původním obalu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

a)      na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b)      na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

c)      na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 

8)   Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Cena za dopravu zůstává beze změny.

Jak postupovat při vracení zboží:

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem na vlastní náklady.

Jak zásilku připravit:

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balící fólie, papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 14 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady.

 

9)   Způsoby úhrady

dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru na adrese. Bohumilice 88, 384 81 Čkyně.

Ostatní platby musí proběhnout před dodáním zboží, není-li stanoveno jinak.

 

10)   Bezpečnost

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).      

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš AGROMONT VIMPERK spol. s r. o.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.9 2013 do odvolání.

 

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Kontakt

AGROMONT Vimperk spol. s r.o.
Bohumilice 88, 384 81 Čkyně
Telefon: +420 388 423 143
E-mail: mailto:eshop@agromont.cz

Odebírání novinek

MajorShop

Myspace Twitter G+ Facebook